Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Hoera! Jaarverbruik gedaald naar 10.819 kWh

Een Nederlands huishouden zou opgetrokken wenkbrauwen veroorzaken als men zo zou juichen over bijna 11 megawattuur jaarverbruik. Het gaat ook niet om wat wij verbruiken, maar wat een gemiddeld Amerikaans huishouden er per jaar aan stroom doorheen jaagt. Op de website van PennEnergy werd op 3 januari trots vermeld dat het verbruik per Yankee huishouden is gedaald tot een niveau van 2001. Men wijt deze daling aan grootscheepse introductie van energiezuinige elektronica en led-lampen. Dit is opmerkelijk omdat de Amerikaanse economie aantrekt en men dus een hoger stroomverbruik verwacht. Bij ons is het stroomverbruik per huishouden ook gedaald, maar dat wordt niet geweten aan vermindering van verbruik door huishoudens maar door verminderde industriële activiteit (aluminiumsmelters!). Overigens past bij het gooi-en-smijtwerk met elektriciteit door onze Amerikaanse vrienden ook de installatie van grote residentiële zonnestroomsystemen. King Size is per slot van rekening een Amerikaanse uitvinding.
bron:  post op PennEnergy.com

Gigawattpiek in Xinjiang

De Chinezen pakken het met zonnestroom wat grootser aan dan wij, de kruideniersnatie aan de Noordzee. Ik vond een bericht op de website Responding to Climate Change (RTCC) dat men in China het plan heeft opgevat om een zonnestroompark te gaan bouwen met een vermogen dat te vergelijken is met dat van een kerncentrale. Trina Solar maakte afgelopen maandag bekand dat men in de provincie Xinjiang een zonnestroompark gaat aanleggen van 1.000 MWp, ofwel 1 GWp.  Nu is men in China wel wat gewend, want men installeerde daar afgelopen jaar eventjes 10 GWp aan zonnestroom. Zonnestroom zit daar stevig in de lift. Kennelijk is de energiehonger zó verschrikkelijk groot en de luchtverontreiniging door kolencentrales zó erg dat er nog wat gigawattpiekjes bij moeten. Men wil in China van hogerhand in 2015 uitkomen op 35 GWp geinstalleerd. Nu is alles, hoe groot ook, en ook in China, relatief. Men is daar namelijk bezig aan en heeft plannen in de pijplijn voor 50 extra kerncentrales. Zou het niet helpen eens iets aan energiebesparing te doen? Wat is de energieafficiency per eenheid nationaal product bij onze Chinese vrienden?
bron van het 1GWp bericht: RTCC

Spanje 6,5% zonnestroom in 2013

In Spanje werd in het afgelopen jaar liefst 42,4% van alle elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen. Zonnestroom (PV en zonthermisch gecombineerd) was goed voor 6,5%. Windenergie was goed voor een bijdrage van 21% en waterkracht 14,4%. Bron: Energymatters

Over de 1 gigawattpiekgrens in Nederland in 2014?

De eerste dag van januari is een mooi moment om naar statistieken te kijken en weg te dromen, een jaar vooruit. Dit jaar wordt bijzonder omdat het vanaf nu voor energiecoöperaties aantrekkelijk wordt om daken vol te gaan leggen met zonnepanelen. En die corporaties staan te trappelen, als ik het berichtenverkeer op Twitter goed versta. Aan de slag, dames en heren! Als coöperatieve opwekking een vlucht neemt en een tweede pijler gaat vormen, naast de voortreffelijke inspanning van partculiere huiseigenaren, gaat PV in Nederland steil de lift in. Op 1 januari 2012 lag er ongeveer 350 MWp op Nederlandse daken. Laat er afgelopen jaar 150 MWp zijn bijgekomen, dan kan met een beetje goede wil de 1 GWp grens nog dit jaar bereikt worden. Okee, het is en blijft koffiedikkijken, en we weten dat de minister van Economische Zaken, laten we het vandaag aardig zeggen, weinig gecharmeerd is van zonnestroom, maar het kán. En wij gaan daar met z’n allen voor zorgen. De beste wensen dus voor het nieuwe jaar!

Waarom bestaat er geen mooie gewelfde zonnedakpan?

dakpanschaduwReden waarom in wijken met beschermd stadsgezicht geen vergunning wordt gegeven voor zonnepanelen, of ze duurzaam zijn of niet, is esthetisch. Men vindt die dingen lelijk. Punt. En dan helpt er tegen ambtenaren nooit een argument. LELIJK. Punt. Kan niet schelen of de hele straat vol met patserauto’s staat met veel glimmend chroom (zouden eigenlijk auto’s moeten zijn uit de tijd dat de beschermde wijk is gebouwd, in mijn buurt bijvoorbeeld mooie zwarte CitroensTraction Avant). Auto’s zijn per definitie mooi, zonnepanelen nu eenmaal nooit niet. Je zal maar ambtenaar zijn.

Een slim industrieel zou dus kunnen bedenken dat hij leuk geld kan verdienen met dakpanvervangende zonnepanelen met meebuigend PV-materiaal die men zó op de plaats kan schuiven van bestaande, niet te onderscheiden dakpannen.

Ik ben dus eens het dak opgeklommen om de situatie te bekijken. U ziet een detail van de oeroude SunPower zonnepanelen uit het jaar 2000, nog keurig in het dakvlak gelegd met loodslab. Daaronder ligt een rij originele pannen. En let op: dit was een opname in oktober. De lengteas van het dak is zuidwest-noordoost. De zon staat er dus schuin op. En wat ziet U: juist, schaduw. De dakpan veroorzaakt door zijn gewelfde constructie gemakkelijk een ‘selfie’, dat wil zeggen schaduw op zichzelf. Dat is dodelijk voor een zonnepaneel want het opgewekte vermogen daalt meteen tot rond de nul. Terwijl de platte (en dus foeilelijke) silicium panelen rustig doorgaan met het produceren van stroom houden zonnedakpannen er heel snel mee op. Als u ergens zonnedakpannen ziet zijn het om deze reden altijd shingles, dus platte plaatjes PV-spul. Dat ontwerp is als het ware voorgeschreven. PV en gewelfde dakpannen, dat ligt elkaar gewoon niet.

Er is een poging geweest omstreeks 2000 door een ondernemer uit Zutphen, die een soort ersatz rij panachtige  structuren met flexibele pv bedekking aan de man probeerde te brengen. Het leek op een welvend pannendak maar echt was het niet. Dus: platte PV panelen in een beschermd stadsgezicht zijn altijd lelijk, en een beetje authentiek ambtenaar met esthetisch gevoel beslist dan standaard ambtenaarsgewijs negatief. Vindt u het gek als ik zo nu en dan zin heb om een Traction Avant te kopen. Wég met die moderne shit.

PV-shinges vindt u bij www.zonnecomfort.nl