Zonnestroompanelen in Nederland

duurzaamheid achter de meter

Lage weekopbrengst?

Het is even wennen nu de originele zonnepanelen zijn verdwenen en ook de zonneboiler niet meer bijdraagt aan de duurzaamheid van m’n woning. Om de traditie van mededeling doen van ‘standaardpaneeltjes-productie’ voort te zetten heb ik het volgende bedacht. De 6*95 Wp originele paneeltjes vertegenwoordigden een vermogen van 570 Wp. In de productiespreadsheet heb ik een formule gestopt die berekent wat  760 Wp van de ‘nieuwe panelen’ zou hebben geproduceerd. Die fractie publiceer ik vanaf nu als ‘weekopbrengst’ in de widgetkolom, rechts. We zetten de meetreeks dus in pseudovorm voort. Omdat met de zonneboiler ook de warmteverbruikmeter is afgevoerd houden de productiegegevens voor warm water op. De warmtepomp verwarmt nu tapwater met een efficiency die ca 400% is van de waterkoker in de keuken!